pinterest link
intro

Firma archi group powstała w 2010 roku. Jedną z naszych specjalizacji jest sporządzanie dokumentacji kosztorysowych. Posiadana wiedza pozwala nam doradzać rozwiązania budowlane i szacować inwestycje na etapie koncepcji. Każdy kosztorys jest poprzedzony analizą projektu i wyceną z podaniem terminu. Zawsze najbardziej zależy nam, aby kosztorys był dokładny i starannie podzielony na poszczególne etapy prac.

archi group - co oferujemy?

Kosztorysy

kosztorys_img

Wykonujemy kosztorysy każdego typu dla: architektury, konstrukcji i wszystkich branż projektowych. Działamy na podstawie baz KNR i aktualnych cenników RMS. Wyceny wskaźnikowe sporządzamy na podstawie biuletynów BCO. Wyceniamy każdy typ inwestycji.

Inwentaryzacje

inwentaryzacja_img

Sporządzamy inwentaryzacje budowlane dla potrzeb projektowych, rozbiórek i uzgodnień. Wszelkie pomiary wykonujemy urządzeniami laserowymi. Każda nasza inwentaryzacja posiada profesjonalną dokumentację fotograficzną oraz opcjonalnie ekspertyzę techniczną budynku.