pinterest link
intro

Typy kosztorysów:

Kosztorysy inwestorskie skrócone

Kosztorys inwestorski jest wykonywany w celu określenia dokładnych kosztów danej inwestycji. Składa się z pozycji KNR które określają koszty poszczególnych prac budowlanych. Jest często wymagany w celu uzyskania kredytów oraz w procesie pozyskiwania środków unijnych przez inwestora.

Kosztorysy wskaźnikowe

Kosztorys wskaźnikowy określa szacowaną wartość inwestycji z podziałem na ogólne typy prac do wykonania. Dzięki temu można wycenić poszczególne etapy budowy (fundamenty, ścian, strop, dach itp.). Pozwala określić drogie etapy budowy i zminimalizowac koszty poprzez zmianę rozwiązań materiałowych i budowlanych. Do sporządzenia wyceny potrzebne są podstawowe parametry obiektu lub projekt koncepcyjny.

Obmiary robót

Obmiar jest zestawieniem prac po ich wykonaniu z dokładnym wyliczeniem użytych materiałów, sprzętu i robocizny. Sporządzany na podstawie dokumentacji i pomiarów na budowie. Obmiar jest niezbędny dla kosztorysu powykonawczego.

Zestawienia RMS

Jest to zestawienie R- robocizny, M- materiałów i S- sprzętu. Określa ilość roboczogodzin r-g dla danego typu robotnika, ilość maszynogodzin m-g dla danego typu sprzętu i ilość potrzebnych materiałów w jednostkach miar powierzchni, objętości lub wagi.


end